fbpx

Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III

User Avatar
once-upon-a-time-719174_1920

Zagadnienia:

 • Ćwiczenia syntaktyczne
  • Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka.
 • Zaproszenie
  • Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń?
 • Opis
  • Gry i zabawy wprowadzające do pisania opisu. Opis przedmiotu, opis osoby, opis rośliny, opis zwierzęcia.
 • Ogłoszenie
  • Przykłady ogłoszeń pisanych przez uczniów. Rożne rodzaje ogłoszeń. Ćwiczenia w redagowaniu ogłoszeń.
 • List
  • Ćwiczenia przygotowujące do pisania listów przez dzieci
 • Opowiadanie
  • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej
 • i wiele innych..