fbpx
Pokazuje 1-21 z 21 wyników

Jak prowadzić zajęcia zdalne, żeby zaktywizować uczniów i nie zwariować?

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć zdalnych (czyli co i jak pokazywać, czytać na zajęciach zdalnych) Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach zdalnych Aplikacje…

Microsoft Teams w pracy nauczyciela edukacji początkowej, czyli jak prowadzić zajęcia zdalne

Podstawy prowadzenia zajęć z dziećmi na Platformie Microsoft Teams Narzędzia Microsoft Teams do wykorzystania w trakcie zajęć zdalnych (tworzenie zespołu, dodawanie członków, wyszukiwanie uczestników,…

Tworzenie multimedialnych materiałów dla uczniów – LearningApps.org (bezpłatna platforma)

Podstawowe zagadnienia: zakładanie konta na LearningApps poznanie najważniejszych funkcji platformy wyszukiwanie ciekawych aplikacji (gier dla dzieci) poznanie gotowych szablonów do tworzenia gier (Milionerzy, Test…

Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne…

Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody…

Integracja zespołu klasowego

Przykładowe zagadnienia: Co wpływa na klimat w grupie? Przykłady ćwiczeń i zabaw mających na celu lepsze poznanie się Przykłady ćwiczeń i zabaw budujących umiejętność…

Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności…

TIK w dydaktyce – wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu szkolnym

Przykładowe zagadnienia: Podstawy obsługi tablicy multimedialnej Zasady pracy z tablicą multimedialną Przedstawienie możliwości, jakie daje program Work Space (edytowanie zdjęć, praca z multipodręcznikami, praca…

Wspólna praca nad dokumentem. Poruszanie się w chmurze

Zagadnienia: Pokaz i praca z takimi narzędziami jak: www.gmail.com – poczta z dyskiem, tłumacz, Google maps, Google Earth, Google Dysk, itp. www.outlook.com – alternatywa…

Metody czytania

Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna metoda…

Przygotowanie dzieci do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych…

Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,…

Ortografia w edukacji wczesnoszkolnej – ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne w klasach 1-3

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii, Koncepcje, zasady i metody nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej, Atrakcyjne gry i zabawy usprawniające naukę ortografii,…

Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Zasady i metody nauczania gramatyki w klasach I-III Typologia ćwiczeń gramatycznych. Metodyka wprowadzania części mowy – ćwiczenia z wprowadzaniem rzeczownika, przymiotnika i…

Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające…

Metoda projektów

Przykładowe zagadnienia: Co to jest metoda projektów? Etapy metody projektów Przykładowe realizacje zajęć metodą projektów Samodzielne planowanie zajęć metodą projektów i wiele innych..

Praca z filmem w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Katalog filmów dla dzieci do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej Jak pracować z filmem dla dzieci? – przykłady uniwersalnych gier i zabaw możliwych…

Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli co czytać dzieciom, Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką, Jak pracować…

Literatura dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom, Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką, Jak pracować…

Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,…

Przygotowanie do pisania

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie…