Pokazuje 1-38 z 38 wyników

ADHD – czyli jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości ruchowej w domu, w przedszkolu i szkole?

Przykładowe zagadnienia: Co to jest ADHD, jak powstaje i jak się objawia? Ogólne zasadny diagnozowania Problemy dziecka z ADHD wynikające z zabudzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności i innych……

Trening koncentracji uwagi i pamięci w pracy z dziećmi

Przykładowe zagadnienia: Uwaga i jej właściwości Jak wygrać wojnę o uwagę dziecka? Jak objawiają się problemy z koncentracją? Przyczyny problemów z koncentracją uwagi u dziecka Codzienny trening koncentracji dla…

Trening umiejętności społecznych (TUS) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w codziennej pracy z dziećmi

Przykładowe zagadnienia: Czym są umiejętności społeczne i jak je rozwijać? Jak dbać o rozwój emocjonalny dziecka? TUS, czyli skąd się wziął trening umiejętności społecznych i na jakich założeniach się…

Współczesne wykorzystanie pedagogiki Freineta w pracy z uczniami

Przykładowe zagadnienia: metody naturalne swobodna ekspresja twórcza a rozwój dziecka ekspresja słowna (swobodne teksty, drukarnia, gazetka szkolna, korespondencja szkolna) praca w zespołach doświadczenia poszukujące samorządy uczniowskie plany pracy fiszki…

Edukacja montessoriańska w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej w pigułce

Przykładowe zagadnienia: Główne założenia metody, cele działań pedagogicznych, zasady Domy Dziecięce, czyli skąd czerpać inspiracje Przygotowanie otoczenia Rola swobodnej aktywności dziecka w systemie Montessori Działania polisensoryczne w systemie Montessori…

TIK w przedszkolu i w szkole, czyli jak w prosty sposób wykorzystać na zajęciach nowe technologie

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć bezpłatnymi narzędziami, aplikacjami i programami ogólnie dostępnymi w sieci Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach przedszkolnych i szkolnych (z interaktywnymi kartami, filmami, prezentacjami,…

Jak pomóc dziecku z ryzykiem dysleksji i dysleksją w opanowaniu umiejętności czytania i pisania?

Przykładowe zagadnienia: Czym jest dysleksja? Etiologia i patomechanizmy dysleksji Ryzyko dysleksji i dysleksja Diagnozowanie dysleksji, obawy dysleksji u dzieci w wieku szkolnym Dysortografia, dysgrafia Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem…

Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu?

Przykładowe zagadnienia: skąd się biorą trudności w czytaniu i pisaniu? procesy psychomotoryczne – przejawy zaburzeń funkcjonowania, ćwiczenia usprawniające w zakresie motoryki, percpecji wzrokowej, percepcji słuchowej postepowanie terapeutyczne wobec dzieci…

Pozytywna dyscyplina z elementami porozumienia bez przemocy (NVC) w przedszkolu i szkole

Przykładowe zagadnienia: skąd wynikają trudności z dyscypliną? błędne strategia zachowań dzieci (czyli, jakie przekowania warunkują, jakie zachowania) metody motywowania dzieci do działania strategie pozwalające odnaleźć rozwiązania “magiczne sposoby” na…

Jak współpracować z rodzicami?

Przykładowe zagadnienia: dni adaptacyjne z udziałem rodziców pomysły na zapoznanie z rodzicami organizacja spotkań indywidualnych oraz zebrań dla rodziców (aranżacja sali, przebieg spotkania, problemy, itp.) rola postawy ciała, mimiki,…

Ocenianie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: ocena ilościowa a jakościowa wady i zalety oceniania ilościowego i jakościowego podstawy rozwoju i możliwości dzieci a ocenianie podstawy oceniania kształtującego (formułowanie celów, NaCoBeZu, pytania kluczowe itp.)…

Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole

Przykładowe zagadnienia: bajkoterapia a biblioterapia terapeutyczne oddziaływanie literatury baśnioterapia bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapuetyczne przykłady konkretnych książek, rozwiązań do bezpośredniego wykorzystania przy pracy z dziećmi mierzących się z danym problemem,…

Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole

Przykładowe zagadnienia: Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, cudowne dzieci – podstawowe terminy i pojęcia Modele inteligencji i zdolności (Jung, Tannebaum, Strelau, Renzulli, Monks) Podstawy identyfikowania dziecka zdolnego w przedszkolu i…

Tworzenie kart pracy i sprawdzianów dla uczniów (także na zajęcia zdalne)

Przykładowe zagadnienia: Tworzenie interaktywnych kart pracy i zadań dla uczniów (także z możliwością autokorekty) – Liveworksheets Generatory dyktand z lukami Praca z portalem TESTPORTAL – tworzenie kartkówek dla uczniów…

Plan Daltoński w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli jak budować samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy

Przykładowe zagadnienia: Krótka historia Planu Daltońskiego, czyli przez kogo i dla kogo został stworzony Książki, gry, strony internetowe i inne pomoce dydaktyczne pozwalające poznać lepiej założenia Planu Daltońskiego Cztery…

Hortiterapia (terapia ogrodem) jak wykorzystywać magiczną rolę roślin w pracy z dziećmi

Wybrane zagadnienia: Jakie rośliny hodować w klasie, jakich roślin unikać? Jak umiejsawiać rośliny w salach? Rośliny do ogrodów przedszkolnych i szkolnych (rośliny na place zabaw) Wpływ roślin na dobrostan…

Jak prowadzić zajęcia zdalne w przedszkolu i szkole, żeby zaktywizować dzieci i nie zwariować?

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć zdalnych (czyli co i jak pokazywać, czytać na zajęciach zdalnych) Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach zdalnych Aplikacje internetowe do e-edukacji Teleturnieje, quizy,…

Microsoft Teams w pracy nauczyciela edukacji początkowej, czyli jak prowadzić zajęcia zdalne

Podstawy prowadzenia zajęć z dziećmi na Platformie Microsoft Teams Narzędzia Microsoft Teams do wykorzystania w trakcie zajęć zdalnych (tworzenie zespołu, dodawanie członków, wyszukiwanie uczestników, prywatne konwersacje, ładowanie plików, dodawanie…

Tworzenie multimedialnych materiałów dla uczniów – LearningApps.org (bezpłatna platforma)

Podstawowe zagadnienia: zakładanie konta na LearningApps poznanie najważniejszych funkcji platformy wyszukiwanie ciekawych aplikacji (gier dla dzieci) poznanie gotowych szablonów do tworzenia gier (Milionerzy, Test jednokrotnego wyboru, Grupowanie, Odsłoń obrazek,…

Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne jako sposób na powtórzenie materiału,…

Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody qr, binga, wykreślanki, krzyżówki, gry…

Integracja zespołu klasowego

Przykładowe zagadnienia: Co wpływa na klimat w grupie? Przykłady ćwiczeń i zabaw mających na celu lepsze poznanie się Przykłady ćwiczeń i zabaw na zespolenie grupy Przykłady ćwiczeń i zabaw…

Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności z użyciem kostek Ćwiczenia i…

TIK w dydaktyce – wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu szkolnym

Przykładowe zagadnienia: Podstawy obsługi tablicy multimedialnej Zasady pracy z tablicą multimedialną Przedstawienie możliwości, jakie daje program Work Space (edytowanie zdjęć, praca z multipodręcznikami, praca z ćwiczeniami, podręcznikiem ze wspólnym…

Wspólna praca nad dokumentem. Poruszanie się w chmurze

Zagadnienia: Pokaz i praca z takimi narzędziami jak: www.gmail.com – poczta z dyskiem, tłumacz, Google maps, Google Earth, Google Dysk, itp. www.outlook.com – alternatywa dla gmaila z bezpłatnymi programami…

Metody czytania

Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania. Inspiracje oraz ćwiczenia wspierające…

Przygotowanie dzieci do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych ćwiczeń, zabaw i gier przygotowujących…

Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń, zabaw i gier przygotowujących do…

Ortografia w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Materiał ortograficzny dla klas 1-3 Cele i zasady nauczania ortografii Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii, Koncepcje i metody nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej, Książki i poradniki…

Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Zasady i metody nauczania gramatyki w klasach I-III Trudności z zakresu gramatyki Typologia ćwiczeń gramatycznych Słowotwórstwo, ćwiczenia słownikowe, składnia, syntaktyka, fonetyka, frazeologia, interpunkcja (przykłady ćwiczeń) Metodyka wprowadzania…

Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające do pisania opisu. Opis przedmiotu,…

Metoda projektów

Przykładowe zagadnienia: Co to jest metoda projektów? Etapy metody projektów Przykładowe realizacje zajęć metodą projektów Samodzielne planowanie zajęć metodą projektów i wiele innych..

Praca z filmem w edukacji wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Katalog filmów dla dzieci do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej Jak pracować z filmem dla dzieci? – przykłady uniwersalnych gier i zabaw możliwych do wykorzystania przy pracy z…

Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli co czytać dzieciom, Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką, Jak pracować z tekstem – przykłady różnych…

Literatura dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom, Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką, Jak pracować z tekstem – przykłady różnych…

Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy, bazar opinii, kula śnieżna, panel,…

Przygotowanie do pisania

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie czynników determinujących przygotowanie do pisania…

Kodowanie i programowanie dla dzieci (off-line)

Przykładowe zagadnienia: Mata, kubki i co jeszcze? – zapoznanie uczestników ze środkami dydaktycznymi przydatnymi do programowania off- line Kodowanie to proste – przykłady gier i zabaw wykorzystywanych w codziennej…