01
luty
adhd-6515859_1920
ADHD – czyli jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości ruchowej w domu, w przedszkolu i szkole?
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Co to jest ADHD, jak powstaje i jak się objawia? Ogólne zasadny diagnozowania Problemy dziecka z ADHD wynikające z zabudzeń koncentracji uwagi,...

02
luty
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:00
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

06
luty
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 20:45
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

07
luty
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:00
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

08
luty
writing-1209121_1920
Jak nauczyć dzieci pisać? (szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
17:30 - 21:00
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

09
luty
family-4937226_1920
Trening umiejętności społecznych (TUS) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w codziennej pracy z dziećmi
17:30 - 21:00

Przykładowe zagadnienia: Czym są umiejętności społeczne i jak je rozwijać? Jak dbać o rozwój emocjonalny dziecka? TUS, czyli skąd się wziął trening umiejętności społecznych...

13
luty
brain-20424_640
Trening koncentracji uwagi i pamięci w pracy z dziećmi
17:30 - 21:00

Przykładowe zagadnienia: Uwaga i jej właściwości Jak wygrać wojnę o uwagę dziecka? Jak objawiają się problemy z koncentracją? Przyczyny problemów z koncentracją uwagi u...

14
luty
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli jak prowadzić ciekawe zajęcia z książką
17:30 - 20:40
on-line

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

15
luty
tv-5017861_1920
TIK w przedszkolu i w szkole, czyli jak w prosty sposób wykorzystać na zajęciach nowe technologie
17:30 - 21:00
on-line

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć bezpłatnymi narzędziami, aplikacjami i programami ogólnie dostępnymi w sieci Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach przedszkolnych i szkolnych...

27
luty
smileys-5617876_1920
Ocenianie w szkole z elementami oceniania kształtującego
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: ocena ilościowa a jakościowa wady i zalety oceniania ilościowego i jakościowego podstawy rozwoju i możliwości dzieci a ocenianie podstawy oceniania kształtującego (formułowanie...

02
marzec
pland
Plan Daltoński w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli jak budować samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Krótka historia Planu Daltońskiego, czyli przez kogo i dla kogo został stworzony Książki, gry, strony internetowe i inne pomoce dydaktyczne pozwalające poznać...

06
marzec
adult-3352996_1920
Jak współpracować z rodzicami?
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: dni adaptacyjne z udziałem rodziców pomysły na zapoznanie z rodzicami organizacja spotkań indywidualnych oraz zebrań dla rodziców (aranżacja sali, przebieg spotkania, problemy,...

09
marzec
read-1342499_1920
Jak pomóc dziecku z ryzykiem dysleksji i dysleksją w opanowaniu umiejętności czytania i pisania?
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Czym jest dysleksja? Etiologia i patomechanizmy dysleksji Ryzyko dysleksji i dysleksja Diagnozowanie dysleksji, obawy dysleksji u dzieci w wieku szkolnym Dysortografia, dysgrafia...

13
marzec
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

16
marzec
children-2142646_1920
Pozytywna dyscyplina z elementami Porozumienia bez przemocy (NVC)
17:30 - 21:00
on-line

Przykładowe zagadnienia: skąd wynikają trudności z dyscypliną? błędne strategia zachowań dzieci (czyli, jakie przekowania warunkują, jakie zachowania) metody motywowania dzieci do działania strategie pozwalające...

23
marzec
ht
Hortiterapia, czyli jak wykorzystywać magiczną rolę roślin w pracy z dziećmi
17:30 - 20:45

Wybrane zagadnienia: Jakie rośliny hodować w klasie, jakich roślin unikać? Jak umiejsawiać rośliny w salach? Rośliny do ogrodów przedszkolnych i szkolnych (rośliny na place...

23
marzec
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

27
marzec
children-306607_1280
Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu?
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: skąd się biorą trudności w czytaniu i pisaniu? procesy psychomotoryczne – przejawy zaburzeń funkcjonowania, ćwiczenia usprawniające w zakresie motoryki, percpecji wzrokowej, percepcji...

28
marzec
arrows-2023449_1920
Kodowanie i programowanie dla dzieci (off-line)
17:30 - 20:30
on-line

Przykładowe zagadnienia: Mata, kubki i co jeszcze? – zapoznanie uczestników ze środkami dydaktycznymi przydatnymi do programowania off- line Kodowanie to proste – przykłady gier...

16
luty
team-386673_1920
Integracja zespołu klasowego
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Co wpływa na klimat w grupie? Jak zaintegrować nowy i istniejący już zespół klasowy? Przykłady ćwiczeń i zabaw mających na celu lepsze...

31
styczeń
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 20:40
on-line

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

26
styczeń
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

25
styczeń
office-925806_1920
Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

24
styczeń
book-3079156_1920
Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole
17:30 - 20:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: bajkoterapia a biblioterapia terapeutyczne oddziaływanie literatury baśnioterapia bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapuetyczne przykłady konkretnych książek, rozwiązań do bezpośredniego wykorzystania przy pracy z dziećmi...

07
październik
brainstorm-4222728_1920
Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE, BLOOKET interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy...

16
wrzesień
read-4208554_1920
Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole
17:30 - 21:00
on-line

Przykładowe zagadnienia: Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, cudowne dzieci – podstawowe terminy i pojęcia Modele inteligencji i zdolności (Jung, Tannebaum, Strelau, Renzulli, Monks) Podstawy identyfikowania...

16
sierpień
idea-1876659_1920
Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Co to jest metoda projektów? Etapy metody projektów Przykładowe realizacje zajęć metodą projektów Samodzielne planowanie zajęć metodą projektów i wiele innych..

11
sierpień
snail-ga7997331d_1920
Edukacja montessoriańska w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej w pigułce
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Główne założenia metody, cele działań pedagogicznych, zasady Domy Dziecięce, czyli skąd czerpać inspiracje Przygotowanie otoczenia Rola swobodnej aktywności dziecka w systemie Montessori...

10
sierpień
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

10
sierpień
kids-1093758_1920
Współczesne wykorzystanie pedagogiki Freineta w pracy z uczniami
17:30 - 21:15
online

Przykładowe zagadnienia: metody naturalne swobodna ekspresja twórcza a rozwój dziecka ekspresja słowna (swobodne teksty, drukarnia, gazetka szkolna, korespondencja szkolna) praca w zespołach doświadczenia poszukujące...

21
czerwiec
online-4727942_1920
Tworzenie multimedialnych materiałów dla uczniów – LearningApps.org (bezpłatna platforma)
17:30 - 21:15
on-line

Podstawowe zagadnienia: zakładanie konta na LearningApps poznanie najważniejszych funkcji platformy wyszukiwanie ciekawych aplikacji (gier dla dzieci) poznanie gotowych szablonów do tworzenia gier (Milionerzy, Test...

02
czerwiec
test
Tworzenie kart pracy i sprawdzianów dla uczniów (także na zajęcia zdalne)
17:30 - 21:15
on-line

Tworzenie interaktywnych kart pracy i zadań dla uczniów (także z możliwością autokorekty) – Liveworksheets Generatory dyktand z lukami Praca z portalem TESTPORTAL – tworzenie...

17
styczeń
children-2142646_1920
Pozytywna dyscyplina z elementami Porozumienia bez przemocy (NVC)
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: skąd wynikają trudności z dyscypliną? błędne strategia zachowań dzieci (czyli, jakie przekowania warunkują, jakie zachowania) metody motywowania dzieci do działania strategie pozwalające...

11
styczeń
ht
Hortiterapia (terapia ogrodem) jak wykorzystywać magiczną rolę roślin w pracy z dziećmi
17:30 - 21:15

Wybrane zagadnienia: Jakie rośliny hodować w klasie, jakich roślin unikać? Jak umiejsawiać rośliny w salach? Rośliny do ogrodów przedszkolnych i szkolnych (rośliny na place...

05
styczeń
children-2142646_1920
Pozytywna dyscyplina z elementami Porozumienia bez przemocy (NVC) w przedszkolu i szkole
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: skąd wynikają trudności z dyscypliną? błędne strategia zachowań dzieci (czyli, jakie przekowania warunkują, jakie zachowania) metody motywowania dzieci do działania strategie pozwalające...

03
styczeń
video-conference-5587603_1280
Jak prowadzić zajęcia zdalne, żeby zaktywizować dzieci i nie zwariować?
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć zdalnych (czyli co i jak pokazywać, czytać na zajęciach zdalnych) Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach zdalnych Aplikacje...

14
grudzień
dictionary-1619740_960_720
Ortografia w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Materiał ortograficzny dla klas 1-3 Cele i zasady nauczania ortografii Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii, Koncepcje i metody nauczania ortografii w...

19
listopad
read-1342499_1920
Jak pomóc dziecku z ryzykiem dysleksji i dysleksją w opanowaniu umiejętności czytania i pisania?
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Czym jest dysleksja? Etiologia i patomechanizmy dysleksji Ryzyko dysleksji i dysleksja Diagnozowanie dysleksji, obawy dysleksji u dzieci w wieku szkolnym Dysortografia, dysgrafia...

18
listopad
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

17
listopad
pland
Plan Daltoński w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli jak budować samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Krótka historia Planu Daltońskiego, czyli przez kogo i dla kogo został stworzony Książki, gry, strony internetowe i inne pomoce dydaktyczne pozwalające poznać...

16
listopad
children-306607_1280
Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu?
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: skąd się biorą trudności w czytaniu i pisaniu? procesy psychomotoryczne – przejawy zaburzeń funkcjonowania, ćwiczenia usprawniające w zakresie motoryki, percpecji wzrokowej, percepcji...

09
listopad
smileys-5617876_1920
Ocenianie w szkole
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: ocena ilościowa a jakościowa wady i zalety oceniania ilościowego i jakościowego podstawy rozwoju i możliwości dzieci a ocenianie podstawy oceniania kształtującego (formułowanie...

05
listopad
writing-1209121_1920
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

22
październik
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

04
październik
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

21
wrzesień
office-925806_1920
Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

23
sierpień
children-306607_1280
Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu?
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: skąd się biorą trudności w czytaniu i pisaniu? procesy psychomotoryczne – przejawy zaburzeń funkcjonowania, ćwiczenia usprawniające w zakresie motoryki, percpecji wzrokowej, percepcji...

17
sierpień
pland
Plan Daltoński w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli jak budować samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Krótka historia Planu Daltońskiego, czyli przez kogo i dla kogo został stworzony Książki, gry, strony internetowe i inne pomoce dydaktyczne pozwalające poznać...

04
sierpień
tv-5017861_1920
TIK w przedszkolu i w szkole, czyli jak w prosty sposób wykorzystać na zajęciach nowe technologie
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć bezpłatnymi narzędziami, aplikacjami i programami ogólnie dostępnymi w sieci Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach przedszkolnych i szkolnych...

03
sierpień
arrows-2023449_1920
Kodowanie i programowanie dla dzieci (off-line)
00:00 - 00:00
on-line

Przykładowe zagadnienia: Mata, kubki i co jeszcze? – zapoznanie uczestników ze środkami dydaktycznymi przydatnymi do programowania off- line Kodowanie to proste – przykłady gier...

02
sierpień
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

29
lipiec
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

14
lipiec
office-925806_1920
Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

08
lipiec
ht
Hortiterapia (terapia ogrodem) jak wykorzystywać magiczną rolę roślin w pracy z dziećmi
17:30 - 21:15
on-line

Wybrane zagadnienia: Jakie rośliny hodować w klasie, jakich roślin unikać? Jak umiejsawiać rośliny w salach? Rośliny do ogrodów przedszkolnych i szkolnych (rośliny na place...

26
kwiecień
pland
Plan Daltoński w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli jak budować samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Krótka historia Planu Daltońskiego, czyli przez kogo i dla kogo został stworzony Książki, gry, strony internetowe i inne pomoce dydaktyczne pozwalające poznać...

23
kwiecień
writing-1209121_1920
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

16
kwiecień
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli jak prowadzić ciekawe zajęcia z tekstem
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

09
kwiecień
ht
Hortiterapia (terapia ogrodem) jak wykorzystywać magiczną rolę roślin w pracy z dziećmi
17:30 - 21:15

Wybrane zagadnienia: Jakie rośliny hodować w klasie, jakich roślin unikać? Jak umiejsawiać rośliny w salach? Rośliny do ogrodów przedszkolnych i szkolnych (rośliny na place...

01
kwiecień
Jak prowadzić zajęcia zdalne, żeby zaktywizować uczniów i nie zwariować?
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć zdalnych (czyli co i jak pokazywać, czytać na zajęciach zdalnych) Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach zdalnych Aplikacje...

29
marzec
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

26
marzec
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

22
marzec
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

19
marzec
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

15
marzec
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

12
marzec
writing-1209121_1920
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

10
marzec
office-925806_1920
Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

08
marzec
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

03
marzec
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

01
marzec
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

26
luty
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

22
luty
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

15
luty
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

10
luty
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

09
luty
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

08
luty
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

05
luty
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

03
luty
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

02
luty
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

25
styczeń
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

24
styczeń
grammar-389907_1920
Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – jak jej uczyć skutecznie i ciekawie?
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Zasady i metody nauczania gramatyki w klasach I-III Trudności z zakresu gramatyki Typologia ćwiczeń gramatycznych Słowotwórstwo, ćwiczenia słownikowe, składnia, syntaktyka, fonetyka, frazeologia,...

20
styczeń
office-925806_1920
Bezpłatne generatory internetowe, czyli jak tworzyć pomoce dydaktyczne dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

18
styczeń
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

16
styczeń
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

15
styczeń
Jak prowadzić zajęcia zdalne, żeby zaktywizować uczniów i nie zwariować?
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Sposoby na urozmaicenie zajęć zdalnych (czyli co i jak pokazywać, czytać na zajęciach zdalnych) Strony internetowe do wykorzystania na zajeciach zdalnych Aplikacje...

08
styczeń
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

07
styczeń
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

22
grudzień
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

21
grudzień
writing-1209121_1920
Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

18
grudzień
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

17
grudzień
brainstorm-4222728_1920
Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne...

16
grudzień
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

15
grudzień
bg_banner_3
Jak prowadzić zajęcia zdalne, żeby zaktywizować uczniów?
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: OneNote – sposoby na umieszczanie, wysyłanie i odbieranie prac uczniów, wstawianie zdjęć, filmów, prezentacji, wydruków pdf, doc, rysowanie po dokumencie, czynnik immersyjny...

14
grudzień
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

11
grudzień
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

10
grudzień
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

08
grudzień
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

07
grudzień
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

07
grudzień
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

23
listopad
video-conference-5587603_1280
Microsoft Teams w pracy nauczyciela edukacji początkowej, czyli jak prowadzić zajęcia zdalne
13:00 - 16:30
on-line

Podstawy prowadzenia zajęć z dziećmi na Platformie Microsoft Teams Narzędzia Microsoft Teams do wykorzystania w trakcie zajęć zdalnych (tworzenie zespołu, dodawanie członków, wyszukiwanie uczestników,...

21
listopad
writing-1209121_1920
Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

19
listopad
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

17
listopad
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

15
listopad
video-conference-5587603_1280
Microsoft Teams w pracy nauczyciela edukacji początkowej, czyli jak prowadzić zajęcia zdalne
17:30 - 21:15
on-line

Podstawy prowadzenia zajęć z dziećmi na Platformie Microsoft Teams Narzędzia Microsoft Teams do wykorzystania w trakcie zajęć zdalnych (tworzenie zespołu, dodawanie członków, wyszukiwanie uczestników,...

14
listopad
video-conference-5587603_1280
Microsoft Teams w pracy nauczyciela edukacji początkowej, czyli jak prowadzić zajęcia zdalne
12:00 - 15:45
on-line

Podstawy prowadzenia zajęć z dziećmi na Platformie Microsoft Teams Narzędzia Microsoft Teams do wykorzystania w trakcie zajęć zdalnych (tworzenie zespołu, dodawanie członków, wyszukiwanie uczestników,...

13
listopad
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

06
listopad
video-conference-5587603_1280
Microsoft Teams w pracy nauczyciela edukacji początkowej, czyli jak prowadzić zajęcia zdalne
17:30 - 21:00
on-line

Podstawy prowadzenia zajęć z dziećmi na Platformie Microsoft Teams Narzędzia Microsoft Teams do wykorzystania w trakcie zajęć zdalnych (tworzenie zespołu, dodawanie członków, wyszukiwanie uczestników,...

05
listopad
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli jak prowadzić ciekawe zajęcia z tekstem literackim?
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

04
listopad
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

03
listopad
office-925806_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

29
październik
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

28
październik
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

27
październik
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

22
październik
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

20
październik
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

19
październik
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

16
październik
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

15
październik
brainstorm-4222728_1920
Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne...

12
październik
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

09
październik
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

08
październik
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

07
październik
internet-search-engine-1433323_1920
Wspólna praca nad dokumentem. Poruszanie się w chmurze
17:30 - 21:15

Zagadnienia: Pokaz i praca z takimi narzędziami jak: www.gmail.com – poczta z dyskiem, tłumacz, Google maps, Google Earth, Google Dysk, itp. www.outlook.com – alternatywa...

06
październik
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

02
październik
online-4727942_1920
Tworzenie multimedialnych materiałów dla uczniów – LearningApps.org (bezpłatna platforma)
17:30 - 21:15
on-line

Podstawowe zagadnienia: zakładanie konta na LearningApps poznanie najważniejszych funkcji platformy wyszukiwanie ciekawych aplikacji (gier dla dzieci) poznanie gotowych szablonów do tworzenia gier (Milionerzy, Test...

30
wrzesień
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

29
wrzesień
idea-1876659_1920
Metoda projektów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Co to jest metoda projektów? Etapy metody projektów Przykładowe realizacje zajęć metodą projektów Samodzielne planowanie zajęć metodą projektów i wiele innych..

28
wrzesień
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

24
wrzesień
office-925806_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

23
wrzesień
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

22
wrzesień
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

21
wrzesień
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

18
wrzesień
brainstorm-4222728_1920
Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne...

17
wrzesień
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

16
wrzesień
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

15
wrzesień
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

14
wrzesień
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

14
wrzesień
online-4727942_1920
Tworzenie multimedialnych materiałów dla uczniów – LearningApps.org (bezpłatna platforma)
17:30 - 21:15
on-line

Podstawowe zagadnienia: zakładanie konta na LearningApps poznanie najważniejszych funkcji platformy wyszukiwanie ciekawych aplikacji (gier dla dzieci) poznanie gotowych szablonów do tworzenia gier (Milionerzy, Test...

11
wrzesień
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

10
wrzesień
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

09
wrzesień
office-925806_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

08
wrzesień
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

04
wrzesień
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

03
wrzesień
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

14
sierpień
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

13
sierpień
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

12
sierpień
storytelling-4203628_1920
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom (książki bez tekstu, obrazkowe, magiczne (polisensoryczne), bez obrazków, terapeutyczne,...

11
sierpień
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

10
sierpień
brainstorm-4222728_1920
Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne...

07
sierpień
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

06
sierpień
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

04
sierpień
idea-1876659_1920
Metoda projektów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Co to jest metoda projektów? Etapy metody projektów Przykładowe realizacje zajęć metodą projektów Samodzielne planowanie zajęć metodą projektów i wiele innych..

03
sierpień
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

24
lipiec
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

23
lipiec
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

22
lipiec
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

21
lipiec
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

20
lipiec
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

17
lipiec
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

16
lipiec
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

15
lipiec
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

14
lipiec
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

13
lipiec
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

10
lipiec
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

09
lipiec
home-office-336373_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

03
lipiec
brainstorm-4222728_1920
Tworzenie interaktywnych quizów dla uczniów
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: podstawowa obsługa aplikacji: KAHOOT, QUZIZZ, PLICKERS, QUIZLET, BAAMBOOZLE.. interaktywna gra w quizy stworzone przez uczniów nauka tworzenia quizów dla uczniów quizy interaktywne...

01
lipiec
office-925806_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

30
czerwiec
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

26
czerwiec
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

25
czerwiec
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

24
czerwiec
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

24
czerwiec
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
13:00 - 16:45
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

23
czerwiec
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

19
czerwiec
writing-1209121_1920
Gry i zabawy przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

18
czerwiec
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

17
czerwiec
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

15
czerwiec
office-925806_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

10
czerwiec
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

09
czerwiec
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

08
czerwiec
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

05
czerwiec
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

03
czerwiec
abacus-1866497_1920
Matematyka w przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

28
maj
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy,...

27
maj
digits-4014181_1920
Matematyka w przedszkolu z elementami Dziecięcej Matematyki Gruszczyk-Kolczyńskiej i Zielińskiej
13:30 - 16:45
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

25
maj
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

22
maj
digits-4014181_1920
Matematyka w przedszkolu z elementami Dziecięcej Matematyki Gruszczyk-Kolczyńskiej i Zielińskiej
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

19
maj
office-925806_1920
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

15
maj
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...

14
maj
beads-4899501_1920
Przygotowanie do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

12
maj
dictionary-1619740_960_720
Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki, Wprowadzenie części mowy Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne Koncepcje, zasady i metody nauczania...

11
maj
child-3046494_1920
Metody czytania – jak i jakimi metodami nauczyć dzieci czytać
17:30 - 21:15
on-line

  Przykładowe zagadnienia: Metody czytania: Lingwistyczne i psycholingwistyczne podejście do czytania Słoneczna Biblioteka Odimienna metoda czytania Metoda Dobrego Startu Glottodydaktyka Zabawa w czytanie Symultaniczno-sekwencyjna...

08
maj
internet-search-engine-1433323_1920
Wspólna praca nad dokumentem. Poruszanie się w chmurze
17:30 - 21:15

Zagadnienia: Pokaz i praca z takimi narzędziami jak: www.gmail.com – poczta z dyskiem, tłumacz, Google maps, Google Earth, Google Dysk, itp. www.outlook.com – alternatywa...

05
maj
digits-4014181_1920
Matematyka w przedszkolu z elementami Dziecięcej Matematyki Gruszczyk-Kolczyńskiej i Zielińskiej
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

04
maj
writing-1209121_1920
Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do pisania
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania? Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie...

28
kwiecień
creativity-819371_1920
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
18:00 - 21:45
on-line

Przykładowe zagadnienia: Integracja zespołu klasowego – gry i zabawy integracyjne Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach,...

27
kwiecień
beads-4899501_1920
Przygotowanie dzieci do czytania z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Przygotowanie do czytania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki czytania Co ma wpływ na naukę czytania? Przykłady konkretnych...

24
kwiecień
once-upon-a-time-719174_1920
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Ćwiczenia syntaktyczne Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka. Zaproszenie Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń? Opis Gry i zabawy wprowadzające...

22
kwiecień
abacus-1866497_1920
Przygotowanie do liczenia z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
17:30 - 21:15
on-line

Zagadnienia: Przygotowanie do liczenia, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki liczenia Co ma wpływ na naukę liczenia? Przykłady konkretnych ćwiczeń,...

17
kwiecień
team-386673_1920
Integracja zespołu klasowego
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Co wpływa na klimat w grupie? Przykłady ćwiczeń i zabaw mających na celu lepsze poznanie się Przykłady ćwiczeń i zabaw budujących umiejętność...

02
kwiecień
Komputer jako środek dydaktyczny w pracy nauczyciela – tworzenie pomocy dydaktycznych dla dzieci
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Pracy z generatorami kart pracy Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem generatorów, wybranych stron internetowych i innych narzędzi m. in. domina, kody...

30
listopad
cube-442544_1920
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
17:30 - 21:15
on-line

Przykładowe zagadnienia: Elementy sprawdzonych metod nauczania matematyki Ciekawe środki dydaktyczne stosowane w matematyce Strony internetowe ułatwiające przygotowanie zajęć matematycznych Gry planszowe na matematyce Aktywności...