ADHD – czyli jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości ruchowej w domu, w przedszkolu i szkole?

Przykładowe zagadnienia:

  • Co to jest ADHD, jak powstaje i jak się objawia?
  • Ogólne zasadny diagnozowania
  • Problemy dziecka z ADHD wynikające z zabudzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności i innych…
  • Praca z dzieckiem z ADHD w domu, przedszkolu i szkole (praktyczne metody pracy, wskazówki, pomysły, dostosowania, pomoc uczniowi z ADHD)
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji , gdy źródłem problemów są objawy ADHD
  • Współpraca rodziców i nauczycieli

Czas rozpoczęcia

17:30

1 lutego 2023

Czas zakończenia

21:15

1 lutego 2023

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.