Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach I-III

Zagadnienia:

 • Ćwiczenia syntaktyczne
  • Budowa zdań. Ćwiczenia rozszerzające słownik bierny i czynny dziecka.
 • Zaproszenie
  • Jak przygotować dzieci do pisania zaproszeń?
 • Opis
  • Gry i zabawy wprowadzające do pisania opisu. Opis przedmiotu, opis osoby, opis rośliny, opis zwierzęcia.
 • Ogłoszenie
  • Przykłady ogłoszeń pisanych przez uczniów. Rożne rodzaje ogłoszeń. Ćwiczenia w redagowaniu ogłoszeń.
 • List
  • Ćwiczenia przygotowujące do pisania listów przez dzieci
 • Opowiadanie
  • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej
 • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

22 lutego 2021

Czas zakończenia

21:15

22 lutego 2021

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia