Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole

Przykładowe zagadnienia:

  • Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, cudowne dzieci – podstawowe terminy i pojęcia
  • Modele inteligencji i zdolności (Jung, Tannebaum, Strelau, Renzulli, Monks)
  • Podstawy identyfikowania dziecka zdolnego w przedszkolu i szkole
  • Narzędzia do diagnozy dziecka zdolnego
  • Myślenie twórcze a dziecko zdolne; trening twórczości
  • Metody i formy pracy z uczniem zdolnym
  • Problemy ucznia zdolnego (w tym syndrom nieadekwatnych osiągnięć SNOS)
  • Rodzina ucznia zdolnego
  • Projekty, instytucje, placówki, stowarzyszenia zajmujące się wspieraniem ucznia zdolnego

Czas rozpoczęcia

17:30

12 września 2022

Czas zakończenia

21:15

12 września 2022

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia