Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – jak jej uczyć skutecznie i ciekawie?

Przykładowe zagadnienia:

  • Zasady i metody nauczania gramatyki w klasach I-III
  • Trudności z zakresu gramatyki
  • Typologia ćwiczeń gramatycznych
  • Słowotwórstwo, ćwiczenia słownikowe, składnia, syntaktyka, fonetyka, frazeologia, interpunkcja (przykłady ćwiczeń)
  • Metodyka wprowadzania części mowy – ćwiczenia z wprowadzaniem rzeczownika, przymiotnika, czasownika  i przysłówka
  • Przykłady tradycyjnych i nowoczesnych (multimedialnych) ćwiczeń i pomocy gramatycznych,
  • Ksiązki, poradniki i inne pomoce dla dzieci usprawniające naukę zasad gramatycznych
  • Samodzielne projektowanie ćwiczeń i zabaw gramatycznych dla dzieci
  • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

24 stycznia 2021

Czas zakończenia

21:15

24 stycznia 2021

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia