Jak nauczyć dzieci pisać? (szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

Przykładowe zagadnienia:

 • Przygotowanie do pisania, czyli co doskonalić i jakie umiejętności sprawdzić przed rozpoczęciem nauki pisania?
 • Co ma wpływ na naukę pisania? – poznanie czynników determinujących przygotowanie do pisania
 • Czym i w czym uczyć się pisać?
 • Przykłady konkretnych ćwiczeń, zabaw i gier przygotowujących do pisania
  • ćwiczenia i zabawy doskonalące percepcje wzrokową
  • ćwiczenia i zabawy doskonalące motorykę małą
  • ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętności grafomotoryczne
  • ćwiczenia i zabawy wspomagające wprowadzanie litery,
 • Kryteria oceny pisma w edukacji wczesnoszkolnej
 • Podstawowe trudności występujące w opanowaniu nauki pisania
 • Elementy terapii ręki, Metody Płynnego Ruchu, Edukacji przez Ruch
 • Przykłady i antyprzykłady książek i ćwiczeń wspomagających naukę pisania.
 • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

1 grudnia 2022

Czas zakończenia

21:00

1 grudnia 2022

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia