Hortiterapia, czyli jak wykorzystywać magiczną rolę roślin w pracy z dziećmi

Wybrane zagadnienia:

  • Jakie rośliny hodować w klasie, jakich roślin unikać?
  • Jak umiejsawiać rośliny w salach?
  • Rośliny do ogrodów przedszkolnych i szkolnych (rośliny na place zabaw)
  • Wpływ roślin na dobrostan dzieci
  • Rezultaty pracy z roślinami
  • Integracja sensoryczna z wykorzystaniem roślin i natury nieożywionej
  • Zabawy, aktywności, scenariusze zajęć dla przedszkolaków i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem najbliższego środowiska naturalnego i jego elementów
  • Hortiterapia na zajęciach przyrodniczych
  • Elementy metody Kielina, Affolter, hydroterapii, sylwoterapii, chromatoterapii i wiele innych

Czas rozpoczęcia

17:30

11 stycznia 2023

Czas zakończenia

21:00

11 stycznia 2023

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia