Jak pomóc dziecku z ryzykiem dysleksji i dysleksją w opanowaniu umiejętności czytania i pisania?

Przykładowe zagadnienia:

  • Czym jest dysleksja?
  • Etiologia i patomechanizmy dysleksji
  • Ryzyko dysleksji i dysleksja
  • Diagnozowanie dysleksji, obawy dysleksji u dzieci w wieku szkolnym
  • Dysortografia, dysgrafia
  • Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem ryzyka dysleksji i w dysleksji
  • Sposoby pracy z dzieckiem z dysleksją, dysgrafią (ryzykiem dysgrafii) i dysortografią na zajęciach lekcyjnych
  • Cwiczenia doskonalące czytanie, pisanie, funkcje językowe, koncentrację, pamięć i logiczne myślenie, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową
  • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

19 listopada 2021

Czas zakończenia

21:15

19 listopada 2021

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia