Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Przykładowe zagadnienia:

  • Integracja zespołu klasowego
  • Dyskutująca klasa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci (karty dyskusyjne, mandaty, dyskusja w okularach, akwarium, spór z obroną grupy, bazar opinii, kula śnieżna, panel, dywanik pomysłów, metoda 66, „Myślące kapelusze” itp.),
  • Świadomi czytelnicy – aktywizowanie dzieci podczas zajęć o literaturze (inicjacja literacka, metody: drama, linia czasu, drzewko decyzyjne i inne)                                                                                                                                                            Mali twórcy – rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez pisanie opowiadań i utworów poetyckich,
  • Gry i zabawy dydaktyczne w kształtowaniu pojęć matematycznych i doskonaleniu techniki rachunkowej,
  • Kształcenie zdolności twórczych podczas treningu twórczości (podstawy teoretyczne, dostrzeganie i definiowanie problemów, rozwijanie wrażliwości na problemy, kształcenie zdolności percepcyjno-manipulacyjnych, psychomotorycznych, wizualnych i umysłowych)
  • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

19 marca 2021

Czas zakończenia

21:15

19 marca 2021

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia