Ocenianie w szkole

Przykładowe zagadnienia:

  • ocena ilościowa a jakościowa
  • wady i zalety oceniania ilościowego i jakościowego
  • podstawy rozwoju i możliwości dzieci a ocenianie
  • podstawy oceniania kształtującego (formułowanie celów, NaCoBeZu, pytania kluczowe itp.)
  • informacja zwrotna w ocenianiu dzieci
  • ocena koleżeńska i samoocena
  • nauczyciel w procesie oceniania
  • błedy w ocenianiu
  • ocena czytania, pisania, prac plastycznych, dyktand i wiele innych

Czas rozpoczęcia

17:30

9 listopada 2021

Czas zakończenia

21:15

9 listopada 2021

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia