Ortografia i gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej – gry i zabawy

Przykładowe zagadnienia:

  • Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki,
  • Wprowadzenie części mowy
  • Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne
  • Koncepcje, zasady i metody nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej,
  • Atrakcyjne gry i zabawy usprawniające naukę gramatyki i ortografii,
  • Organizacja i ocenianie dyktand
  • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

20 października 2020

Czas zakończenia

21:15

20 października 2020

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia