Ortografia i gramatyka z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

Przykładowe zagadnienia:

  • Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki,
  • Wprowadzenie części mowy
  • Ćwiczenia syntaktyczne, słownikowe, frazeologiczne i interpunkcyjne
  • Koncepcje, zasady i metody nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej,
  • Atrakcyjne gry i zabawy usprawniające naukę gramatyki i ortografii,
  • Organizacja i ocenianie dyktand
  • i wiele innych..

Czas rozpoczęcia

17:30

15 grudnia 2022

Czas zakończenia

21:00

15 grudnia 2022

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia