Plan Daltoński w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli jak budować samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy

Przykładowe zagadnienia:

  • Krótka historia Planu Daltońskiego, czyli przez kogo i dla kogo został stworzony
  • Książki, gry, strony internetowe i inne pomoce dydaktyczne pozwalające poznać lepiej założenia Planu Daltońskiego
  • Cztery filary Planu Daltońskiego (podstawowe założenia)
  • Środki dydaktyczne wykorzystywane w Planie Daltońskim, czyli w jaki sposób pracować z zegarem, planem dnia, kalendarzem, dniami tygodnia, tablicą zadań, sygnalizatorem., Jak tworzyć wizualizacje, kontrakt grupowy, instrukcje obrazkowe, wybierać dyżurnych i przydzielać im zadania, pracować w zewnętrznych i wewnętrznych kącikach zainteresowań, łączyć dzieci w grupy?
  • Inspiracje wynikające z zastosowania Planu Daltońskiego

Czas rozpoczęcia

17:30

17 sierpnia 2021

Czas zakończenia

21:15

17 sierpnia 2021

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia