Integracja zespołu klasowego

Przykładowe zagadnienia:

  • Co wpływa na klimat w grupie?
  • Jak zaintegrować nowy i istniejący już zespół klasowy?
  • Przykłady ćwiczeń i zabaw mających na celu lepsze poznanie się
  • Przykłady ćwiczeń i zabaw na zespolenie grupy
  • Przykłady ćwiczeń i zabaw budujących umiejętność współpracy w zespole
  • Elementy technik socjometrycznych
  • Integracja zespołu klasowego a pozytywna dyscyplina
  • I wiele innych zagadnień przydatnych nauczycielom przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej i klas starszych nie tylko we wrześniu:)..

Czas rozpoczęcia

17:30

23 stycznia 2023

Czas zakończenia

21:00

23 stycznia 2022

Adres

on-line

Cena

100,00zł/os.

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia