Współczesne wykorzystanie pedagogiki Freineta w pracy z uczniami

Przykładowe zagadnienia:

 • metody naturalne
 • swobodna ekspresja twórcza a rozwój dziecka
 • ekspresja słowna (swobodne teksty, drukarnia, gazetka szkolna, korespondencja szkolna)
 • praca w zespołach
 • doświadczenia poszukujące
 • samorządy uczniowskie
 • plany pracy
 • fiszki autokorektywne
 • ocena koleżeńska, samoocena
 • współczesne kartoteki fiszek problemowych, czyli WEBQUESTY
 • oraz inne , warte uwagi i wykorzystania inspiracje zajęciami freientowskimi

Czas rozpoczęcia

17:30

30 czerwca 2022

Czas zakończenia

21:15

30 czerwca 2022

Zapisy

Uczestnicy wydarzenia